Σύντομο αριθμολογικό-ψυχολογικό πορτραίτο

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γράψτε το πλήρες ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης σας, όπως αυτά έχουν γραφτεί στην ληξιαρχική πράξη γέννησης (έστω και αν είναι λάθος τα στοιχεία).

Ό,τι έχει γραφτεί άρχικά εκεί (ακόμα και με τυχόν λάθη που αργότερα διορθώθηκαν) είναι ο κωδικός πρόσβασης σε όλο το σχέδιο της ψυχής μας σ' αυτήν τη ζωή (η πλήρης αποκωδικοποίηση προϋποθέτει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις από έμπειρο αριθμολόγο).

Αν γνωρίζετε μόνο το ονοματεπώνυμο ενός ατόμου που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να υπολογίσετε 4 από τα 6 θέματα που περιέχονται στο Σύντομο Αριθμολογικό-Ψυχολογικό Πορτραίτο που θα λάβετε στη συνέχεια.


Το πλήρες βαπτιστικό ΟΝΟΜΑ ή ΟΝΟΜΑΤΑ και ΕΠΩΝΥΜΟ, με κενό ανάμεσα τους

Πρώτα τα βαπτιστικο ονομα (ή τα βαπτιστικα) και μετά το επώνυμο σας (πχ Ιωάννα Μαρία Καλογήρου), με κενά ανάμεσα στις λεξεις , χωρίς παύλες, κόμματα, αποστρόφους κλπ.

Ημερομηνία γέννησης

Ημέρα: Μήνας: Έτος:
 (μία φορά αρκεί, ίσως χρειαστούν 10-20 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το αποτέλεσμα)

  • Εμφανίσεις: 193954