Σοφά λόγια...

Πάντα κατ’ αριθμόν γίγνονται
Πυθαγόρας
Αν δεν μπορείς να έχεις έναν πιστό φίλο, να είσαι ο ίδιος φίλος του εαυτού σου.

Πυθαγόρας