Σοφά λόγια...

Ελεύθερον αδύνατον είναι τον πάθεσι δουλεύοντα και υπό παθών κρατούμενον (είναι αδύνατον να θεωρείται ελεύθερος αυτός που είναι δούλος στα πάθη του και κυριαρχείται από αυτά)

Πυθαγόρας

Εν οργή μήτε τι λέγειν μήτε πράσσειν
Πυθαγόρας

Τελευταίες δημοσιεύσεις