Σοφά λόγια...

Ου τα πάντα τοις πάσι ρητά
Πυθαγόρας
Ελεύθερον αδύνατον είναι τον πάθεσι δουλεύοντα και υπό παθών κρατούμενον (είναι αδύνατον να θεωρείται ελεύθερος αυτός που είναι δούλος στα πάθη του και κυριαρχείται από αυτά)

Πυθαγόρας

Τελευταίες δημοσιεύσεις